Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Obszar B,C,D,F

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek - obszar B

Wniosek - obszar C

Wniosek - obszar D

Wniosek - obszar F


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie


Podstawa prawna

Art. 47 ust.1 pkt 1, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego