Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Dofinansowanie lub refundacja osobom niepełnosprawnym, ze środków PFRON, kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym Aktywny Samorząd Moduł II
Likwidacja barier: architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się Likwidacja barier
Obszar B,C,D,F Program wyrównywania różnic między regionami III
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR D
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki Dział pomocy rodzinie i świadczeń - Pomoc dla osób usamodzielnianych
Przyznanie pomocy na usamodzielnienie Dział pomocy rodzinie i świadczeń - Pomoc dla osób usamodzielnianych
Przyznanie pomocy na zagospodarowanie Dział pomocy rodzinie i świadczeń - Pomoc dla osób usamodzielnianych
Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Sprzęt rehabilitacyjny Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Dział rodzinnej pieczy zastępczej
Turnus rehabilitacyjny Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych
Zadanie 1- pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR C
Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (do 16 roku życia) Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR A
Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku lub kończyn górnych Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR B
Zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla beneficjentów Obszaru B Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR B
Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR C
Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR A
Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR A
Zadanie 3- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR C
Zadanie 3- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR B
Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR C
Zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR A
Zadanie 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR B
Zadanie 5- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR B
Zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego Aktywny Samorząd Moduł I OBSZAR C